logo

Să vedem cu ce vă putem ajuta!

Sunați-ne sau vizitați oricând, ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.

Adresa

Republica Moldova, Chişinău, str. București 90, of.5, MD-2012

Telefon

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Fax

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Email

czp.attorney@yahoo.com

Convenția de la Aarhus

  • 15/02/2023

Avocat Natalia Zamfir din cadrul BAA ”Ceachir, Zamfir&Partenerii”a participat la elaborarea
raportului alternativ privind implementarea Convenției de la Aarhus.


Moldova a ratificat la 7 aprilie 1999 Convenția privind accesul la informații, participarea
publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la
Aarhus), devenind prima țară care a făcut acest lucru și, de asemenea, una care a organizat prima
întâlnire a semnatarilor la Chișinău. între 19 și 21 aprilie 1999.


Semnificația Convenției de la Aarhus constă, în faptul că interconectează drepturile de mediu și
drepturile omului, plasând dreptul la mediu curat printre drepturile fundamentale ale omului.


Mai multă informație referitoare la acest caz poate fi accesată pe:
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/frCommVII.8n_12.12.2021.pdf