logo

Să vedem cu ce vă putem ajuta!

Sunați-ne sau vizitați oricând, ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.

Adresa

Republica Moldova, Chişinău, str. București 90, of.5, MD-2012

Telefon

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Fax

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Email

czp.attorney@yahoo.com

Cauza Iașcinina v. Republica Moldova (cererea nr. 30762/13)

  • 17/02/2023

La 14 decembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat Hotărârea
în cauza Iașcinina v. Republica Moldova (cererea nr. 30762/13), prin care a constatat violarea
art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi libertăților fundamentale – lipsa sau
insuficiența asistenței medicale în detenție, precum și de lipsa unui regim alimentar adecvat
corespunzător maladiei de care suferea Reclamanta.


Interesele Reclamantei au fost reprezentate de către avocatul Pavel Zamfir din cadrul BAA
”Ceachir, Zamfir&Partenerii”.


Curtea a considerat că autoritățile naționale nu au întreprins măsurile necesare pentru a proteja
sănătatea și bunăstarea Reclamantei și că, prin urmare, nu i-au asigurat acesteia condiții de
detenție adecvate și compatibile cu demnitatea umană, concluzionând că a avut loc o încălcare a
art. 3 din Convenție. CtEDO a acordat Reclamantei o sumă totală în calitate de despăgubiri
pentru prejudiciul material și moral.


Mai multă informație referitoare la acest caz poate fi accesată pe: http://agent.gov.md/talambuta-
si-iascinina-v-republica-moldova/