logo

Să vedem cu ce vă putem ajuta!

Sunați-ne sau vizitați oricând, ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.

Adresa

Republica Moldova, Chişinău, str. București 90, of.5, MD-2012

Telefon

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Fax

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Email

czp.attorney@yahoo.com

Cauza Iașcinina v. Republica Moldova (cererea nr. 30762/13)

La 14 decembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat Hotărâreaîn cauza Iașcinina v. Republica Moldova (cererea nr. 30762/13), prin care a constatat violareaart. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi libertăților fundamentale – lipsa sauinsuficiența asistenței medicale în detenție, precum și de lipsa unui regim alimentar adecvatcorespunzător maladiei de care suferea […]

  • 17/02/2023

BAA „CEACHIR, ZAMFIR & Partenerii” în parteneriat cu LLC „Kinstellar” au fost selectați să reprezinte Republica Moldova în instanțele din Ucraina

BAA „CEACHIR, ZAMFIR & Partenerii” în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina) au fost selectați, în urma unui concurs organizat de către Ministerul Justiției, pentru a reprezenta Republica Moldova în cauza privind recunoașterea și executarea în Ucraina a unei sentințe arbitrale împotriva Republicii Moldova. Acțiunea a fost înaintată de către societatea comercială ”Научно–производственная фирма Стилекс” (Ucraina), […]

  • 08/06/2021