logo

Să vedem cu ce vă putem ajuta!

Sunați-ne sau vizitați oricând, ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.

Adresa

Republica Moldova, Chişinău, str. București 90, of.5, MD-2012

Telefon

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Fax

+ (373) 22 62 - 08 - 12

Email

czp.attorney@yahoo.com

ZAMFIR Pavel

Avocat

Date de contact
Pavel activează în calitatea de avocat din anul 1992. Din anul 1991 contribuie la formarea cadrelor juridice la Facultatea de Drept, Universității de Stat din Moldova, deținînd titlul didactic de conferențiar universitar.

În 2001 a obținut titlul de Doctor în Drept după ce a susținut teza de doctor la Facultatea de Drept de la Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca România.

Pavel este specializat în acordarea asistenței juridice pe cauze penale (de la pornirea și instrumentarea cauzei la urmărirea penală, examinării cauzei în instanța de fond, de apel și de recurs, pînă la etapa soluționării chestiunilor, ce țin de executarea pedepselor penale); cauze civile, comerciale (inclusiv cu elemente de stranietate), de contencios administrativ,
contravenționale, funciare, etc.
Pe parcursul activității sale, Pavel a expertizat multiple proiecte de acte legislativ-normative, a publicat mai mult de 40 articole și alte publicații. În colaborare cu judecători din cadrul Curții Supreme de Justiție, a publicat Manualul pentru judecători în materie civilă. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 19 octombrie 2011 i s-a conferit titlul de “Om Emerit”.

Domenii de specializare:

  1. Drepturile omului
  2. Dreptul penal
  3. Dreptul civil/comercial
  4. Dreptul familiei
  5. Dreptul funciar
  6. Dreptul mediului
  7. Dreptul contravențional
  8. Dreptul administrativ